Gå direkt till innehåll
Ny undersökning från SkandiaMäklarna visar: Oro bland barnfamiljer inför kommande räntebesked

Pressmeddelande -

Ny undersökning från SkandiaMäklarna visar: Oro bland barnfamiljer inför kommande räntebesked

Mer än var tredje svensk oroar sig inför Riksbankens räntebesked på torsdag. Allra oroligast är barnfamiljerna. Var femte svensk skulle inte klara en ökad boendekostnad på 1000 kronor i månaden – och för många svenskar kan räntan snart göra att den gränsen nås. Det avslöjar SkandiaMäklarnas nya undersökning Räntetempen.

I december 2022 låg svenskarnas genomsnittliga bolåneränta enligt SCB på 3,41 procent. Enligt bankernas prognoser kan den rörliga bolåneräntan nå över fem procent under 2023. Inför det nya räntebeskedet den nionde februari räknar storbankerna med en höjning av styrräntan på 50 punkter – från 2,5 till 3 procent.

Skulle även bolåneräntan öka med en halv procentenhet ger det en kostnadsökning på 417 kronor i månaden per lånad miljon. En summa som många säger sig inte klara av. För sju procent är smärtgränsen lägre än 500 kronor och 20 procent av svenskarna uppger att en ökning på mindre än 1000 kronor skulle vara för stor att klara av.

Bolån i kr

Kostnadsökning vid 0,5% ränteökning*

Kostnadsökning vid 1% ränteökning

1 miljon

417 kronor/mån

833 kronor/mån

3 miljoner

1 250 kronor/mån

2 500 kronor/mån

5 miljoner

2 083 kronor/mån

4 167 kronor/mån


I SkandiaMäklarnas nya undersökning Räntetempen uppger 35 procent av svenskarna att de är oroliga inför räntebeskedet. Bland barnfamiljer med yngre barn oroar sig hela 57 procent. En tredjedel av dessa är mycket oroade.

– Bostadsmarknaden påverkas i hög grad av de ökade bolåneräntorna och vi märker av en stor osäkerhet bland spekulanter kring hur höga boendekostnaderna faktiskt kommer bli. I vår senaste undersökning ser vi att även en liten kostnadsökning blir svår för många svenskar att klara av. Vi har under en tid sett ett ökat intresse för energieffektiva bostäder med låga driftkostnader. En trend som vi tror kommer bli allt starkare i takt med att svenskarnas boendekostnader ökar, säger Andreas Moritz, VD på̊ SkandiaMäklarna.

Om undersökningen:
Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 27-30 januari 2023 har sammanlagt 1004 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18+år i Sverige.

Bilaga:

Den 9 februari kommer nästa räntebesked från Riksbanken. Ange på en skala (1-5) hur mycket eller lite du oroar dig inför det beskedet?

Totalt

Unga vuxna utan barn

Familj med yngre barn

Familj med äldre barn

Arbetsaktiva äldre utan barn

Pensionär/ Arbetsinaktiva äldre utan barn

Jag oroar mig inte alls [1]

25%

19%

9%

22%

31%

38%

[2]

13%

12%

5%

12%

16%

16%

[3]

23%

25%

24%

26%

21%

20%

[4]

19%

21%

27%

19%

16%

13%

Jag oroar mig mycket [5]

16%

11%

30%

20%

14%

9%

Vet ej/vill ej uppge

5%

11%

5%

2%

2%

5%

Medelvärde

2,88

2,92

3,66

3,03

2,64

2,36


Hur stor ökning i boendekostnader skulle bli för stor för ditt hushåll att klara av?

Totalt

Mindre än 500 kronor

7%

500-750 kronor

6%

751-1000 kronor

7%

1001-2000 kronor

11%

2001-3000 kronor

10%

3001-5000 kronor

12%

5001-7000 kronor

10%

7001-10 000 kronor

4%

10 001-15 000 kronor

6%

Mer än 15 000 kronor

6%

Vet ej/vill ej uppge

20%

Medelvärde

4653 kr


*Eventuella ränteavdrag är ej inräknade.

Ämnen

Kategorier


SkandiaMäklarna startade 1980 med ett kontor på Östermalm i Stockholm. Idén var att erbjuda tjänster med högre kvalitet än andra i branschen. Sedan 1992 har företaget växt på franchisebasis. Idag är SkandiaMäklarna ett av Sveriges största fastighetsmäklarföretag med cirka 500 medarbetare på 100 kontor. Företaget förmedlar privatboende, dvs. villor, bostadsrätter och fritidshus, samt kommersiella fastigheter, gods, gårdar och lantbruk med verksamhet i Sverige, Spanien och Portugal.

Kontakter

Andreas Moritz

Andreas Moritz

Presskontakt VD +46 73-367 98 00

SkandiaMäklarna ska hjälpa människor att göra bra bostadsaffärer

SkandiaMäklarna startade 1980 med ett kontor på Östermalm i Stockholm. Idén var att erbjuda tjänster med högre kvalitet än andra i branschen. Sedan 1992 har företaget växt på franchisebasis. Idag är SkandiaMäklarna ett av Sveriges största fastighetsmäklarföretag med cirka 500 medarbetare på 100 kontor. Företaget förmedlar privatboende, dvs. villor, bostadsrätter och fritidshus, samt kommersiella fastigheter, gods, gårdar och lantbruk med verksamhet i Sverige, Spanien och Portugal.

SkandiaMäklarna
Vasagatan 16
111 20 Stockholm